Modifierar bloggen lite.

.. med andra ord: jag krånglar till den här&där. Kollar nu runt på olika teman som kan tänkas passa på min blogg. Föregående version såg snygg ut men hade ett svårläst typsnitt. Den som körs nu är lite vilsammare mot ögonen. Vet inte hur denna tar sig ut i en smartphone, det får bli ett senare problem.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.