7 thoughts on “Macro money”

  1. Kul att se … känner igen dem alla. Pengarnas värde har sannerligen förändrats under min livstid.

    Känner Du till nå’n plats som heter Borgene Udde?

      1. Nej, jag har sökt på det … enda stället jag hittat det namnet var i nå’t gammalt dokument när jag försökte mig på lite släktforskning. Min farmor och farfar var tydligen därifrån …

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.